Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam | www.ppsppa.gov.my | Saturday , 19 January 2019

MyATTENDANCE (Sistem Kehadiran Thumbprint) diwujudkan bagi memudahkan Pengarah Bahagian / Ketua Jabatan memantau rekod kehadiran warga kerja di bawah seliaan, serta memudahkan warga kerja melihat rekod kehadiran masing-masing. Permohonan Borang Pengesahan Kehadiran dan pertukaran Waktu Bekerja (WBB) juga boleh dibuat secara online. Kehadiran anda dirujuk silang dengan Cuti Umum, Cuti Rehat, Pergerakan Anggota, eLatihan dan Aktiviti Rasmi.

laman utama